Password
Username
logo

BrokerPro Estate  ศูนย์บริการรับฝากขายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำงานที่ฉับไวและตรงไปตรงมา

ท่านใดที่ประสงค์จะขายบ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร วิธีทำการตลาดหรือลงโฆษณา วิธีการเจรจาเพื่อดึงดูดให้ผู้ซื้อสนใจและวิธีการปิดการขาย ตลอดจนขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์  ทั้งหลายเหล่านี้ เรามีคำตอบให้ท่าน เพียงท่านเลือกใช้บริการจาก BrokerPro Estate ให้เป็นตัวแทนของท่าน เราจะดูแลท่านทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรับงานจนกระทั่งจบกระบวนการของการโอนกรรมสิทธิ์ โดยท่านไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาหรือแบกรับภาระในการรอคอยติดตามรายละเอียดต่างๆ

บริการของเรามุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนยุ่งยากและสามารถทราบทุกขั้นตอนของการดำเนินการ เราจะบริการท่านด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์และเป็นกันเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์สุงสุดของท่านเพื่อให้ท่านได้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วเป็นที่ประทับใจ

รายละเอียดการให้บริการของ BrokerPro Estate

BrokerPro Estate จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน
นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง
นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้องในวันโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ : หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สนใจฝากขายบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ  โปรดติดต่ดสอบถาม

รายละเอียดได้ที่  063-268-9866